Warning: A non-numeric value encountered in /home/server991132/ftp/transplantologia_prod/wp-content/themes/transplantologia/single-pytanie.php on line 12
Co to jest dializa otrzewnowa? - Transplantologia praktyczna

Co to jest dializa otrzewnowa?

Pytanie od: Maria / Kobieta / wiek: 49 lat

Dr Joanna Kamińska

Dializa otrzewnowa to metoda leczenia nerkozastępczego, w której do oczyszczania krwi ze zbędnych substancji oraz nadmiaru wody wykorzystuje się jamę brzuszną chorego, która jest wyścielona otrzewną. Otrzewna to bardzo cienka błona pokrywająca od wewnątrz ściany jamy brzusznej oraz wszystkie narządy, które się w niej znajdują. Jest ona przepuszczalna dla wody oraz wielu substancji, które mogą przechodzić z krwi do płynu znajdującego się w jamie otrzewnowej, jak również w kierunku przeciwnym (działa jak filtr).

W celu wykonania dializy otrzewnowej, przez specjalnie założony chirurgicznie cewnik, do jamy brzusznej wprowadza się płyn dializacyjny (jak na schemacie). Po pewnym czasie wypuszcza się go, powtarzając tę czynność w zaplanowanych odstępach czasu. Skład chemiczny płynu jest tak dobrany, aby z jednej strony przenikały do niego z krwi substancje, które powinny być usunięte (m.in. mocznik, potas, fosforany i inne), a z drugiej strony, aby z płynu do krwi wchłaniały się substancje potrzebne do wyrównania kwasicy. Do płynu przenika również woda na zasadzie ultrafiltracji osmotycznej, co jest wynikiem dużego stężenia w płynie glukozy lub innego czynnika osmotycznego.