IV Kurs Transplantologii Praktycznej „Postępy w transplantologii”

Data: 22-23 października 2010
Miejsce obrad: Hotel Hyatt, ul. Belwederska 23, Warszawa
Uczestnikom kursu przysługuje: 11 punktów edukacyjnych

Organizator

Współudział

Pod auspicjami

Komitet naukowy

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. med. Leszek Pączek

Członkowie:

 • prof. Andrzej Chmura
 • prof. Denis Dufrane
 • prof. Magdalena Durlik
 • prof. Jürgen Floege
 • prof. Ryszard Grenda
 • prof. August Heidland
 • prof. Marek Krawczyk
 • prof. Artur Kwiatkowski
 • prof. Jan Lerut
 • prof. Jacek Manitius
 • prof. Michał Myśliwiec
 • prof. Jerzy Szaflik
 • prof. Jacek Szmidt
 • prof. Wiktor Jędrzejczak
 • prof. Marian Zembala
 • prof. Krzysztof Zieniewicz
 • dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki
 • dr med. Bartosz Foroncewicz
 • dr n. hum. Artur Gruszczak
 • dr med. Krzysztof Mucha
 • dr med. Piotr Przybyłowski

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. med. Leszek Pączek

Wiceprzewodniczący:

 • dr med. Bartosz Foroncewicz
 • dr med. Krzysztof Mucha

Członkowie:

 • dr med. Dawid Porowski
 • dr med. Joanna Sańko-Resmer
 • dr med. Jacek Ziółkowski
 • dr Michał Florczak
 • dr Dorota Zygier

Program

Piątek, 22.10.2010

8.30-9.00 REJESTRACJA – Hotel HYATT
9.00-10.50 WYKŁADY: Przewodniczący: prof. Marek Krawczyk, prof. Leszek Pączek, prof. Marian Zembala
9.00-9.10 prof. Leszek Pączek – Wstęp
9.10-9.35 prof. Marek Krawczyk – Historia i przyszłość programu transplantacji wątroby w Polsce.
9.35-10.00 prof. Jerzy Szaflik – Przeszczepianie rogówki.
10.00-10.25 Marian Zembala – Program przeszczepiania serca w Polsce. Historia i przyszłość.
10.25-10.50 dr med. Jacek Wojarski, dr med. Sławomir Żegleń – Program przeszczepiania płuc w Polsce.
10.50-11.20 PRZERWA NA KAWĘ
11.20-13.00 WYKŁADY: Przewodniczący: prof. Leszek Pączek, prof. Krzysztof Zieniewicz, dr med. Piotr Przybyłowski
11.20-11.45 prof. Jan Lerut – Liver transplantation: the experience from the past, basement of actual and future developments. (english)
11.45-12.10 prof. Krzysztof Zieniewicz – Transplantacja wątroby od dawcy żywego. (english)
12.10-12.35 prof. Denis Dufrane – Przeszczepianie wysp trzustkowych. (english)
12.35-13.00 dr n. hum. Artur Gruszczak – Polityka UE wobec problemu handlu narządami i tkankami ludzkimi. (english)
13.00-14.00 LUNCH
14.00-15.30 WYKŁADY: Przewodniczący: prof. Wiesław Jędrzejczak, prof. Leszek Pączek
14.00-14.30 prof. Wiesław Jędrzejczak – Przeszczepiania szpiku i komórek macierzystych. (english)
14.30-15.00 prof. Jürgen Floege – Zastosowanie komórek macierzystych w nefrologii. (english)
15.00-15:30 prof. Kerstin Amman – Postęp w histopatologii przeszczepianych narządów. (english)
15.30-16.00 PRZERWA NA KAWĘ
16.00-17.40 WYKŁADY: Przewodniczący: prof. Michał Myśliwiec, prof. Ryszard Grenda
16.00-16.25 prof. Jacek Manitius – Dializoterapia czy transplantacja nerki?
16.25-16.50 dr med. Krzysztof Mucha – Transplantacja nerki / EBM
16.50-17.15 dr med. Bartosz Foroncewicz – Transplantacja wątroby / EBM
17.15-17.40 prof. Leszek Pączek – Nowoczesne metody analityczne w transplantologii.
19.00-22.00 KOLACJA

Sobota, 23.10.2010

8.00-9.00 ŚNIADANIE
9.00-10.40 WYKŁADY: Przewodniczący: Prof. Jacek Manitius, dr hab. Tadeusz Grochowiecki
9.00-9.25 prof. Andrzej Chmura – Transplantacja nerki od dawcy żywego.
9.25-9.50 prof. Jacek Szmidt – Postępy w transplantacji trzustki.
9.50-10.15 prof. Magdalena Durlik – Zakażenia w transplantologii.
10.15-10.40 prof. Artur Kwiatkowski – Postępy w prezerwacji narządów.
10.40-11.00 PRZERWA NA KAWĘ
11.00-13.00 WYKŁADY: Przewodniczący: prof. Magdalena Durlik, prof. Barbara Górnicka
11.00-11.25 dr hab. Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska – Nowa klasyfikacja infekcji HCV po przeszczepieniu wątroby.
11.25-11.50 prof. Barbara Górnicka – Czy komórki owalne wątroby są lokalnymi komórkami macierzystymi?
11.50-12.15 prof. Ryszard Grenda – Postępy w transplantacji nerek u dzieci.
12.15-12.40 prof. Michał Myśliwiec – Zaburzenia krzepnięcia po transplantacji nerki.
12.40-13.00 prof. Leszek Pączek – Podsumowanie
13.00-14.00 LUNCH