II Kurs Transplantologii Praktycznej „Nowotwory po przeszczepieniu narządów”

Data: 17-18 października 2008
Miejsce obrad: Hotel Hyatt, ul. Belwederska 23, Warszawa
Uczestnikom kursu przysługuje: 10 punktów edukacyjnych

Organizator

Współudział

Pod auspicjami

Komitet naukowy

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. med. Leszek Pączek

Członkowie:

 • prof. dr hab. med. Magdalena Durlik
 • prof. dr hab. med. Jakub Gołąb
 • prof. dr hab. med. Ryszard Grenda
 • prof. dr hab.med. Piotr Kaliciński
 • prof. dr hab. med. Marek Krawczyk
 • prof. Jan Lerut
 • prof. dr hab. med. Paweł Nyckowski
 • prof. dr hab. med. Jacek Szmidt
 • prof. dr hab. med. Marian Zembala
 • prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz
 • dr hab. med. Bogna Ziarkiewicz – Wróblewska
 • dr med. Michał Ciszek
 • dr med. Bartosz Foroncewicz
 • dr med. Krzysztof Mucha
 • dr med. Piotr Przybyłowski
 • dr med. Michał Zakliczyński
 • dr med. Sławomir Żegleń

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. med. Leszek Pączek

Wiceprzewodniczący:

 • dr med. Bartosz Foroncewicz
 • dr med. Krzysztof Mucha

Członkowie:

 • dr hab. med. Teresa Bączkowska
 • dr med. Ewa Nowacka-Cieciura
 • dr med. Tomasz Cieciura
 • dr med. Michał Ciszek
 • dr med. Dawid Porowski
 • dr med. Tomasz Pilecki
 • dr med. Jacek Ziółkowski

Program

Piątek, 17.10.2008

9.00 – 10.00 REJESTRACJA – Hotel HYATT

20 minut wykładu + 10 minut na dyskusję
10.00 – 11.30 WYKŁADY: Przewodniczący: Marek Krawczyk, Leszek Pączek
10.00 – 10.30 Marek Krawczyk – Kwalifikacja pacjenta z chorobą nowotworową do przeszczepienia wątroby
10.30 – 11.00 Leszek Pączek – Kwalifikacja pacjenta z chorobą nowotworową do przeszczepienia nerki
11.00 – 11.30 Magdalena Durlik – Czynniki ryzyka choroby nowotworowej u biorców nerki. Wpływ immunosupresji
11.30 – 11.45 PRZERWA NA KAWĘ
11.45 – 13.15 WYKŁADY: Przewodniczący: Magdalena Durlik, Krzysztof Zieniewicz
11.45 – 12.15 Krzysztof Mucha – Immunopatologia choroby nowotworowej po transplantacji de novo
12.15 – 12.45 Bogna Ziarkiewicz – Pułapki histopatologiczne w diagnostyce nowotworów po przeszczepie narządów
12.45 – 13.15 Bartosz Foroncewicz – PTLD
13.15 – 14.15 LUNCH
14.15 – 15.45 WYKŁADY: Przewodniczący: Tadeusz Grochowiecki, Michał Ciszek
14.15 – 14.45 Joanna Teisserye – Nowotwory po przeszczepieniu wątroby u dzieci
14.45 – 15.15 Michał Ciszek – Nawrót HCC po przeszczepieniu wątroby
15.15 – 15.45 Tadeusz Grochowiecki – Nowotwory układu moczowego u biorców przeszczepu nerki
15.45 – 16.00 PRZERWA NA KAWĘ
16.00 – 17.30 WYKŁADY: Przewodniczący Marian Zembala, Piotr Przybyłowski
16.00 – 16.45 Marian Zembala, Michał Zakliczyński – Nowotwory po przeszczepieniu serca
16.45 – 17.30 Marian Zembala, Sławomir Żegleń – Nowotwory po przeszczepieniu płuc
19.00 – 22.00 KOLACJA

Sobota, 18.10.2008

8.00 – 9.00 ŚNIADANIE
9.00 – 10.30 WYKŁADY: Przewodniczący: Jan Lerut, Leszek Pączek
9.00 – 9.30 Paweł Nyckowski – Czy cholangiocarcinoma jest wskazaniem do przeszczepienia wątroby?
9.30 – 10.00 Krzysztof Zieniewicz – Metody leczenia nowotworów w chirurgii transplantacyjnej. Chirurgia klasyczna, termoablacja i chemoembolizacja
10.00 – 10.30 Jan Lerut – Naczyniopochodne guzy wątroby: czy to dobre wskazanie do przeszczepienia wątroby?
10.30 – 10.45 PRZERWA NA KAWĘ
10.45 – 12.30 WYKŁADY: Przewodniczący: Ryszard Grenda, Paweł Nyckowski
10.45 – 11.15 Ryszard Grenda – Nowotwory po przeszczepieniu nerki u dzieci
11.15 – 11.45 Jakub Gołąb – Współczesne i przyszłe metody leczenia nowotworów
11.45 – 12.15 Tomasz Małkiński – Opieka nad pacjentem z zaawansowaną chorobą nowotworową
12.15 – 12.30 Leszek Pączek – Podsumowanie
12.30 – 13.30 LUNCH