I Kurs Transplantologii Praktycznej „Odrzucanie przeszczepianych narządów”

Data: 19-20 października 2007
Miejsce obrad: Hotel Radisson SAS, Warszawa
Uczestnikom kursu przysługuje: 10 punktów edukacyjnych

Organizator

Współudział

Pod auspicjami

Komitet naukowy

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. med. Leszek Pączek

Członkowie:

 • prof. Joseph M. Campistol
 • prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski
 • dr med. Michał Ciszek
 • dr hab. med. Andrzej Chmura
 • prof. dr hab. med. Magdalena Durlik
 • dr med. Bartosz Foroncewicz
 • prof. dr hab. med. Marian Klinger
 • prof. dr hab. med. Marek Krawczyk
 • prof. Jan Lerut
 • dr med. Krzysztof Mucha
 • dr hab. med. Urszula Ołdakowska-Jedynak
 • dr med. Marek Pacholczyk
 • dr med. Piotr Przybyłowski
 • prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
 • prof. dr hab. med. Jacek Szmidt
 • prof. dr hab. med. Janusz Wyzgał
 • prof. dr hab. med. Marian Zembala

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. med. Leszek Pączek

Wiceprzewodniczący:

 • dr med. Bartosz Foroncewicz
 • dr med. Krzysztof Mucha

Członkowie:

 • dr hab med. Teresa Bączkowska
 • dr med. Tomasz Cieciura
 • dr med. Michał Ciszek
 • dr med. Jolanta Gozdowska
 • dr med. Beata Łągiewska
 • dr med. Tomasz Pilecki
 • dr med. Dawid Porowski
 • dr med. Grzegorz Senatorski
 • dr med. Jacek Ziółkowski

Program

Piątek, 19.10.2007

8.00- 9.30 REJESTRACJA – Hotel Radisson SAS
10.00 – 13.00 WYKŁADY: Przewodniczący: prof. Jan Lerut, prof. Marek Krawczyk, prof. Leszek Pączek
10.00 – 10.30 prof. L. Pączek – Immunologia odrzucania przeszczepu
10.30 – 11.00 prof. J. Lerut – Minimalizacja immunosupresji po przeszczepieniu wątroby
11.00 – 11.30 prof. M. Krawczyk – Ostre odrzucanie przeszczepionej wątroby
11.30 – 12.00 prof. B. Rutkowski – Nefroprotekcja po przeszczepieniu nerki – wpływ na ostre i przewlekłe odrzucanie
12.00 – 12.30 prof. M. Klinger – Przewlekłe odrzucanie przeszczepu nerkowego
12.30 – 13.00 prof. M. Durlik – Wpływ immunosupresji na przewlekłe odrzucanie przeszczepionej nerki
13.00 – 14.00 OBIAD
14.00 – 16.00 SESJA INTERAKTYWNA I: Moderator: prof. Joseph M. Campistol, prof. Leszek Pączek
14.00 – 14.30 prof. J. M. Campistol – Ostre odrzucanie przeszczepu nerkowego
14.30 – 15.00 prof. M. Zembala, dr med. M. Zakliczyński – Ostre odrzucanie przeszczepionego serca
15.00 – 15.30 dr med. B. Foroncewicz – Późne ostre odrzucanie przeszczepionej nerki
15.30 – 16.00 dr med. M. Ciszek – Odrzucanie humoralne po przeszczepieniu nerki
16.00 – 16.30 PRZERWA NA KAWĘ
16.30 – 18.00 SESJA INTERAKTYWNA II: Moderator: dr hab. med. Urszula Ołdakowska-Jedynak, dr med. Marek Pacholczyk
16.30 – 17.00 dr med. B. Ziarkiewicz-Wróblewska, dr hab. med. U. Ołdakowska-Jedynak -Diagnostyka różnicowa ostrego odrzucania i zakażenia HCV po przeszczepieniu wątroby
17.00 – 17.30 dr med. K. Mucha – Hipertransaminazemia – czy zawsze to ostre odrzucanie przeszczepionej wątroby?
17.30 – 18.00 dr med. M. Pacholczyk, dr med. B. Łągiewska – Odrzucanie humoralne przeszczepionej wątroby
19.30 – 22.00 KOLACJA – za okazaniem zaproszenia

Sobota, 20.10.2007

8.00 – 9.00 ŚNIADANIE
9.00 – 11.00 WYKŁADY: Przewodniczący: prof. Kazimierz Ciechanowski, prof. Marian Klinger, prof. Janusz Wyzgał
9.00 – 9.30 prof. K. Ciechanowski – Wpływ dawcy na ostre i przewlekłe odrzucanie przeszczepionej nerki
9.30 – 10.00 dr hab. med. A. Chmura – Rola HLA i czasu niedokrwienia w rozwoju przewlekłego odrzucania
10.00 – 10.30 dr hab. med. B. Górnicka, dr med. A. Perkowska-Ptasińska – Histopatologia odrzucania przeszczepionych narządów
10.30 – 11.00 dr med. J. Żegarska – Przyśpieszona miażdżyca tętnic
11.00 – 11.15 PRZERWA NA KAWĘ
11.15 – 12.45 SESJA INTERAKTYWNA III: Moderator: prof. Jacek Szmidt, dr med. Piotr Przybyłowski
11.15 – 11.45 prof. J. Szmidt, doc. T. Grochowiecki – Odrzucanie przeszczepionej trzustki
11.45 – 12.15 dr med. Piotr Przybyłowski – Przewlekłe odrzucanie przeszczepionego serca
12.15 – 12.45 dr med. B. Matłosz – Diagnostyka różnicowa zakażenia BK i ostrego odrzucania
12.45 – 13.00 prof. L. Pączek – Podsumowanie i zamknięcie kursu
13.00 – 14.00 OBIAD