Baza wiedzy

Baza leków

Ostatnio dodane:

Leki przeciwbólowe

Leki przeciwbólowe należą do najczęściej stosowanych leków na świecie. Wśród leków przeciwbólowych wyróżniamy 2 główne (...)

Inne leki biologiczne

W ostatnich latach obserwuje się rosnącą ilość badań klinicznych z zastosowaniem nowych preparatów biologicznych. Prawdopodobnie (...)

Rytuxymab

Jest chimerycznym ludzko-mysim przeciwciałem skierowanym przeciwko antygenowi CD20 występującemu na powierzchni limfocytów B. Według charakterystyki produktu (...)

Ewerolimus

Mechanizm działania Ewerolimusu (EVRL) wiąże się z zahamowaniem aktywności białka mTOR, czego efekty są podobne (...)

więcej

Artykuły edukacyjne

Ostatnio dodane:

więcej