ZUS. Mój nowy przyjaciel po przeszczepieniuTransplantacja narządu to duża i obciążająca organizm operacja. Po przeszczepieniu każdy z pacjentów musi przyjmować leki immunosupresyjne do końca życia. Leki te znacznie obniżają naszą odporność, co powoduje, że jesteśmy bardziej narażeni na infekcje niż ludzie nie poddawani tego typu terapii.

Z tego powodu, szczególnie wczesny okres po transplantacji powinniśmy przeznaczyć na odpoczynek, rehabilitację i mówiąc wprost, oswojenie się z nową sytuacją. Przed transplantacją większość z nas była aktywna, czynna zawodowo, mogła się uczyć, rozwijać swoje zainteresowania lub uprawiać sport. Dlatego dla każdego pacjenta  bardzo ważny jest powrót do poprzedniego trybu życia, na tyle, na ile to będzie możliwe.

Warto zatem wiedzieć jak skorzystać z systemu ubezpieczeń społecznych, aby dać sobie czas na powrót do pełni sił i aktywności zawodowej, zachowując przy tym wszystkie prawa osoby ubezpieczonej. Na podstawie własnych doświadczeń podzieliłam mój „poradnik” na następujące punkty:

1. Jeśli jesteś pełnoletni, ale nadal uczysz się i nie skończyłeś jeszcze 26 lat – możesz ubiegać się (jeśli chcesz) o rentę socjalną. Warunkiem jest to, by lekarz orzecznik stwierdził „całkowitą niezdolność do pracy”. Wszystkie informacje dotyczące kryteriów oraz niezbędnych dokumentów znajdziesz pod linkiem https://www.zus.pl/pl/swiadczenia/renty/renta-socjalna

2. Jeśli pracujesz i jesteś objęty składką chorobową – możesz ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego (najczęściej 182 dni), jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi, iż dalsze leczenie lub rehabilitacja pozwolą Ci odzyskać zdolność do pracy. Szczegółowe informacje znajdziesz pod linkiem https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/swiadczenie-rehabilitacyjne/z-ubezpieczenia-chorobowego

3. Gdy po upływie zasiłku rehabilitacyjnego twój stan zdrowia nie pozwala ci wrócić do pracy – możesz ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jesteś osobą niezdolną do pracy, gdy:

  • częściowo lub całkowicie utraciłeś możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia;
  • utraciłeś możliwość wykonywania pracy zgodnej z Twoimi kwalifikacjami;
  • utraciłeś możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy – wówczas jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy.

Szczegółowe informacje i warunki jakie trzeba spełnić by móc ubiegać się o rentę znajdziesz pod linkiem https:/www.zus.pl/swiadczenia/renty/renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy/warunki-wymagane-do-przyznania-renty

WAŻNE! Fakt przyznania renty z tytułu całkowitej niezdolności pracy nie oznacza, że nie możesz podjąć pracy! Pracując musisz jednak pamiętać, by nie przekroczyć tzw.  progów granicznych, tj. limitów zarobków ustalonych przez ZUS dla osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli je przekroczysz może dojść do obniżenia kwoty przyznanego świadczenia lub jego zawieszenia. Zasady zawieszania świadczeń oraz obowiązujące progi w linku

https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow

Jeśli przekroczysz progi zarobków ustalone przez ZUS i nadal będzie pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy wcześniej czy później będziesz musiał zwrócić tę część świadczenia rentowego i to z odsetkami. Zakłada Ubezpieczeń Społecznych prowadzi postępowania kontrolne z dużym opóźnieniem i domaga się zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawt po kilku latach, co dla pacjentów po transplantacji bardzo przykrą niespodzianką.

 

4. Pacjenci po transplantacji mogą też ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Uzyskanie orzeczenia i jego stopień zależy od stanu zdrowia i chorób współistniejących, które powodują niepełnosprawność.

Orzekaniem o niepełnosprawności zajmują się lokalne, miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Kompleksowe informacje dotyczące procesu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w linku poniżej.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

Mając orzeczoną niepełnosprawność można korzystać z szeregu ulg i uprawnień, które w znaczny sposób mogą ułatwić funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

Do tych najważniejszych należą:

  • ulgi podatkowe (na przykład z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne)
  • ulgi na przejazdy środkami transportu publicznego
  • korzystanie z przywilejów pracowniczych, między innymi z prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy lub krótszego czasu pracy
  • możliwość uzyskania świadczenia opiekuńczego, dodatku mieszkaniowego czy karty parkingowej.

 

Choć załatwienie formalności w urzędach potrafi przysporzyć sporo trudności, korzyści z tego płynące mogą ułatwić nam życie po transplantacji i pomóc nam wrócić jeśli nie do pełnej, to do satysfakcjonującej sprawności.

Opublikowano: 3 maja 2020