Stanowisko Zarządu Głównego PTN w sprawie szczepienia przeciw SARS-COV-2Źródło: https://ptnefro.pl/index.php/o_ptn/aktualnosci/stanowisko_zarzadu_glownego_ptn_w_sprawie_szczepienia_przeciw_sars_cov_2?fbclid=IwAR3rIjJWXpaPasJHn3nTUBDN9H7a4WZMUx6dYnwWvxoLZCc-7E9mfpJg8WA


Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w sprawie szczepienia przeciw SARS-COV-2 u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz po transplantacji nerki.

Od marca 2020, czyli w trakcie pandemii COVID-19 liczba zgonów w Polsce wzrosła prawie dwukrotnie. Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek, zwłaszcza poddani dializoterapii oraz biorcy przeszczepu nerki należą do grupy zwiększonego ryzyka cięższego przebiegu COVID-19, a nawet zgonu z powodu infekcji. Już ponad 4200 chorych dializowanych zachorowało, z czego ponad 20% zmarło.

Szczepionka przeciw SARS-COV-2 wyzwala w organizmie naturalną produkcję przeciwciał i stymuluje komórki odpornościowe do ochrony przed chorobą. Szczepionka jest zarejestrowana do stosowania u dorosłych i młodzieży od 16 roku życia. Schemat szczepienia obejmuje podanie domięśniowo 2 dawek szczepionki w odstępie 21-28 dni. Szczepienie nie jest zalecane kobietom w ciąży i karmiącym piersią z powodu braku badań na tej grupie chorych. Szczepionka zawiera matrycowe RNA (mRNA) kodujące glikoproteinę S (Spike) – białko kolca koronawirusa SARS-CoV-2 w otoczce nanolipidowej. Podanie fragmentu kodu genetycznego wirusa w postaci mRNA ma na celu wytworzenie odporności blokującej wejście wirusa do komórki ludzkiej.

Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek, przyjmujący leki immunosupresyjne w leczeniu kłębuszkowych zapaleń nerek, dializowani oraz po transplantacji nerki z powodu zwiększonego ryzyka cięższego przebiegu choroby i zgonu z powodu infekcji, powinni być szczepieni w pierwszej kolejności.

Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego szczepienie ocenione zostało jako bezpieczne. Od początku grudnia 2020 rozpoczęto szczepienia w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych po akceptacji FDA. Wszystkie dotychczas wykonane i opublikowane badania kliniczne nad szczepionką przeciw SARS-COV-2 wskazują na jej skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo.

W badaniu randomizowanym (Pfizer) z podwójnie ślepą próbą oceniano skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki w grupie 44 tysięcy osób. Wykazano skuteczność szczepionki w porównaniu z placebo w zapobieganiu zachorowaniom na COVID-19. Skuteczność wynosiła 95%, w tym u osób ≥65. roku życia – 94,7% i u osób ≥75. roku życia – niemal 100%. Dodatkowo analizowano skuteczność szczepionki niezależnie od uprzedniego zakażenia SARS-CoV-2 (u ozdrowieńców) stwierdzając 94,6% skuteczność.

Nie obserwowano istotnej klinicznie różnicy w skuteczności szczepionki u osób należących do grup ryzyka COVID-19, w tym u osób z co najmniej 1 chorobą współistniejącą zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 tj. otyłość, przewlekłe choroby płuc, astma oskrzelowa i cukrzyca. Szczepionka była dobrze tolerowana i bezpieczna. Stwierdzono następujące objawy niepożądane: ból w miejscu wstrzyknięcia (u 80% zaszczepionych), zmęczenie (u 60%), ból głowy (u 50%), ból mięśni (u 30%), ból stawów (u 20%) i gorączkę (u 10%). Objawy te miały charakter przemijający. Trzeba wziąć pod uwagę możliwość powstania krwiaka u pacjentów hemodializowanych z użyciem heparyny po iniekcji domięśniowej szczepionki.

Należy podkreślić, że szczepienie przeciwko SARS-Cov2 nie koliduje z innymi szczepieniami m.in. przeciw grypie i przeciw pneumokokom.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego rekomenduje szczepienie przeciwko COVID-19 u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, przyjmujących leki immunosupresyjne w leczeniu kłębuszkowych zapaleń nerek, u chorych dializowanych oraz po transplantacji nerki.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego,

Opublikowano: 18 stycznia 2021