Ciąża po przeszczepieniu nerki lub wątroby.Czy jest możliwa? Bezpieczna? Co dalej z immunosupresją? Czy można karmić piersią?

Coraz większa ilość kobiet po przeszczepieniu nerki lub wątroby pragnie posiadać potomstwo. Ciąża u biorczyń przeszczepu jest możliwa, jednak wiąże się z określonym ryzykiem powikłań, m.in. związanych z koniecznością przyjmowania leków immunosupresyjnych. Z tego powodu przygotowanie do ciąży i jej rozpoczęcie powinno być dobrze zaplanowane i nadzorowane przez lekarza prowadzącego. Konieczne jest także spełnienie kilku warunków, mających na celu zminimalizowanie ryzyka poronienia bądź powikłań, takich jak odrzucanie przeszczepu lub nadciśnienie tętnicze. Ciężarna powinna znajdować się pod stałą opieką nefrologa oraz ginekologa-położnika w celu monitorowania zdrowia jej i płodu.

Najczęstszymi problemami występującymi u ciężarnych pacjentek po przeszczepieniu są nadciśnienie tętnicze oraz niedokrwistość. Źle kontrolowane nadciśnienie może być groźne zarówno dla matki jak i dla dziecka. Może się wiązać z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu, przedwczesnym porodem a nawet obumarciem płodu. W czasie ciąży, a najlepiej jeszcze przed jej rozpoczęciem, konieczna jest zmiana leków na takie, które w najmniejszym stopniu zagrażają zarówno matce jak i płodowi. Należy do nich powszechnie dostępna metyldopa (Dopegyt). Dopuszcza się także stosowanie hydralazyny, alfa-blokerów i labetalolu. Przez cały okres ciąży konieczne jest stosowanie immunosupresji, zaleca się jednak jej indywidualnie dostosowanie do stanu zdrowia pacjentki i nieraz możliwe jest zmniejszenie dawek. Bezwzględnie przeciwwskazane jest stosowanie mykofenolanów (CellCept, Mycofit, Myfenax) ze względu na ich działanie teratogenne, czyli uszkadzające płód.

Kobiety przyjmujące immunosupresję – bez względu na jej rodzaj – nie powinny karmić piersią. Metabolity leków immunosupresyjnych przenikające do mleka matczynego mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie dziecka.

Istotnym problemem są również infekcje, które u pacjentów stosujących przewlekle immunosupresję mogą występować znacznie częściej. Ważne jest ich jak najszybsze wykrycie.

Podsumowując, sukces ciąży po przeszczepieniu wymaga dobrej współpracy pacjentki i zespołu lekarzy zajmujących się zarówno pacjentką jak i jej przyszłym dzieckiem.

Opublikowano: 30 marca 2020